Wspieramy światowy rynek telemedyczny.

NOWE TECHNOLOGIE, USŁUGI MOBILNE, BLOCKCHAIN, SZTUCZNA INTELIGENCJA, NOWOCZESNE MECHANIZMY FINANSOWANIA

NASI PARTNERZY

Jaki jest cel powołania Międzynarodowego Akceleratora Technologii Telemedycznych?Wspieramy rozwój telemedycyny w Europie i na świecie.

Rynek telemedyczny jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych. Wielobilionowy wzrost jego wartości oraz coraz większe zapotrzebowanie pacjentów jak i instytucji medycznych wskazuje, że jego rozwój jest nieunikniony. Z tego względu powołano Międzynarodowy Akcelerator Technologii Telemedycznych. Podmiot, który wspiera twórców produktów telemedycznych, zapewnia im wsparcie na etapie prac badawczo – rozwojowych oraz komercjalizacji. Dzięki utworzeniu inkubatora w pełni skoncentrowanego na jednym, wybranym segmencie rynku, jesteśmy w stanie skuteczniej wdrażać przynależne do niego rozwiązania i nowe technologie. 

MASZ GOTOWY PRODUKT LUB CIEKAWY POMYSŁ? DOŁĄCZ DO NAS!

Synergia świata nauki oraz biznesu

Międzynarodowy Akcelerator Technologii Telemedycznych w swoich założeniach ostatecznie zrealizował to, z czym rynek telemedyczny boryka się od dekad – utworzył interdyscyplinarny zespół naukowców, prawników, doradców i przedstawicieli świata biznesu celem prowadzenia prac nad opracowaniem rewolucyjnych na skalę światową rozwiązań łączących medycynę i nowoczesne technologie. Przedstawiciele akceleratora wraz z projektem MediHash są również zwycięzcami prestiżowego, międzynarodowego wydarzenia Finance World Expo Switzerland w kategorii „Best Startup Project”. Więcej informacji na temat kadry projektu MediHash oraz wydarzenia Finance World Expo znajdują się na stronie projektu, do której odnośnik umieszczono poniżej. 

STRONA PROJEKTU MEDIHAS

ZAŁOŻYCIELE

Międzynarodowy Akcelerator Technologii Telemedycznych został założony przy współpracy z wieloma instytucjami i reprezentantami świata nauki. Główny zarząd nad pracą akceleratora sprawują osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów jak również organizacji pozarządowych.
Adam Mucha
Prezes Zarządu

Pomysłodawca projektu, prezes Polskiego
Instytutu Ekspertyz Medycznych Sp Z o.o. i Acta Medica Sp. Z o.o. Inspektor
ochrony danych w wielu firmach, prezes stowarzyszenia
Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych, dyrektor
administracyjny w biurze prawnym i księgowym. Lider
licznych projektów współfinansowanych ze środków
europejskich.

Karol Gurtat
V-ce Prezes Zarządu

Współtwórca projektu. Współzałożyciel
Polskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych. Wiceprezes i
dyrektor generalny Kancelarii Odszkodowawczej Amicus Sp. Z
o.o. Prezes biura prawno-księgowego Gestor Sp. Z o.o. Prezes
Fundacji Pomocy Prawnej Amicus zajmującej się projektami
społecznymi w zakresie propagowania praw obywatelskich.

Wojciech Glinkowski
V-ce Prezes Zarządu

Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, 
Docent w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Lider Polskiej Grupy Roboczej PROMIS® (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System)- Oceny wyników zgłaszanych przez pacjentów w pomiarze skuteczności leczenia 
PROMIS® i członek Organizacji Zdrowia PROMIS.

Zobacz materiał promocyjny IATT

Odtwórz wideo

Produkty własne akceleratora

Akcelerator to podmiot utworzony w ramach konsorcjum wielu osób fizycznych oraz podmiotów takich jak np. Polskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych czy Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i E-zdrowia. Członkowie konsorcjum dzięki wieloletniej pracy są autorami rozwiązań telemedycznych, w tym rewolucyjnych na skalę ogólnoświatową.

Jednym z takich projektów jest aplikacja mobilna oraz platforma MediHash realizowana przez Polski Instytut Ekspertyz Medycznych. Rozwiązanie wykorzystuje urządzenia mobilne, sztuczną inteligencję oraz technologię blockchain. Więcej informacji na temat projektu oraz planowanej emisji własnej kryptowaluty znajdują się na stronie internetowej projektu MediHash, do której odnośnik znajduje się poniżej.

Kontakt

Lokalizacja

ul. Słowackiego 100
26-600 Radom

KDANE KONTAKTOWE

tel. +48 505 422 502

Email : piemed@piemed.pl

pl_PLPL_PL